بیمارستان آراد

وب سایت
جدید بیمارستان آراد به زودی راه اندازی خواهد شد...

days

hours

minutes

seconds

درباره بیمارستان

با توجه به نياز مبرمي كه جهت امر درمان همشهريان مناطق مركزي شهر تهران احساس مي شد گروهي از پزشكان متخصص بر آن شدند تا با تأسيس مركز درماني اين مشكل مهم را مرتفع سازند. تلاش مستمر و پیگیری آنان در زماني كوتاه به ثمر نشست و در سال 1348 زميني به مساحت 1259 متر مربع در خيابان سميه خريداري شد و با كوشش فراوان ، بالاخره در ارديبهشت ماه 1354 ساختمان اوليه بيمارستان كه مشتمل بر 85 تختخواب بود، افتتاح گرديد. هنوز مدت زمان زيادي از گشايش اين بيمارستان نگذشته بود كه آوازه ، خدمات بي شائبه و تخصصي اين مركز بهداشتي و درماني ، گروه زيادي از بيماران را به سوي خود جلب نمود و اين ، خود انگيزه اي بسيار قوي و مؤثر در جذب پزشكان ، پرستاران و ساير كاركنان متخصص گرديد. افزايش تعداد مراجعه كنندگان ، هيئت مديره بيمارستان را بر آن داشت تا با برنامه ريزي صحيح و همكاري پزشكان سهامدار نسبت به خريد اماكن اطراف اقدام نمايد، به گونه اي كه اكنون بيمارستان آراد با زير بنايي بالغ بر 10000 مترمربع و برخورداري از بخشهاي مختلف تخصصي با بيش از 145تخت بيمارستاني به صورت شبانه روزي در جهت ارائه بهترين خدمات بهداشتي و درماني داير مي باشد.

زیر همکف

مرکز تصویر نگاری، تاسیسات، انبار اکسیژن، سردخانه، تعاونی مصرف کارکنان، رختکن کارکنان آقا، رختکن پرستاران و کمک بهیاران انبار مرکزی، لندری،

طبقه همکف

تریا، بانک، اطلاعات و پذیرش، مهندسی پزشکی، دفتر پرستاری، مدیریت، انتظامات ، دفتر ریاست، داروخانه، حسابداری، درمانگاه، اورژانس، آزمایشگاه، مدارک پزشکی، مخزن زباله

طبقه اول

قسمت ساختمان قدیم: بخش زنان ، بخش نوزادان و دی کر زنان قسمت ساختمان جدید: پاتولوژی، پزشکی هسته ای، کلینیک قلب

طبقه دوم

قسمت ساختمان قدیم (درب شمالی) : اتاق عمل قسمت ساختمان جدید (درب جنوبی) : CSR و دی کر مردان

طبقه سوم

ICU داخلی، CCU، ICU جراحی ، کتابخانه، اتاق پزشک کشیک ویژه، رختکن پرستاران، دیالیز BLOOD GAS

طبقه چهارم

بخش های واقع در طبقه ی چهارم ساختمان قدیم عبارت است از: بخش چهار و پنج در قسمت شرقی بخش پنج بخش های آندوسکوپی، کلونوسکوپی و در قسمت غربی نیز غذاخوری پزشکان قرار دارد.

طبقه پنجم

بخش های واقع در طبقه پنجم (ساختمان قدیم): آشپزخانه، غذاخوری کارکنان ، فیزیوتراپی ، اتاق آسانسور بخش های واقع در طبقه ی پنجم (ساختمان جدید) عبارت است از: بخش هفت

طبقه ششم

در طبقه ششم خیاط خانه ، بخش تست تنفسی ، بخش کلنیک عصب و عضله ، رختکن کارکنان ، انبار البسه قرار گرفته است.

درب های بیمارستان

بیمارستان دارای دو درب ورودی می باشد درب جنوبی واقع در خیابان سمیه بین خیابان دکتر علی شریعتی و بهار، درب شمالی بیمارستان : خیابان بهار جنوبی، بعد از چهار راه سمیه ، کوچه شهید حمید صدیق

تماس با بیمارستان آراد

  • خیابان بهار جنوبی، بعد از چهار راه سمیه ، کوچه شهید حمید صدیق، پلاک415

  • 0217399 و 02177601001 الی 6

  • info@arad-hospital.com