انجمن های علمی

انجمن های علمی ایرانی
انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه
انجمن اورولوژی ایران
انجمن آسیب شناسی ایران
انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
انجمن آموزش پزشکی ایران
انجمن آندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران
انجمن علمی بهداشت کار ایران
انجمن بهداشت محیط ایران
انجمن پرستاری ایران
انجمن تغذیه ایران
انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
انجمن جراحان ارتوپدی ایران
انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی زیبایی ایران
انجمن جراحان توراکس ایران
انجمن جراحان زنان و مامایی ایران
انجمن جراحان ستون فقرات ایران
انجمن جراحان عمومی ایران
انجمن جراحان گوش گلو بینی سر و گردن ایران
انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
انجمن جراحی دست ایران
انجمن چشم پزشکی ایران
انجمن داروسازان ایران
انجمن رادیولوژی ایران
انجمن روانپزشکان ایران
انجمن روماتولوژی ایران
انجمن سرطان ایران
انجمن طب اورژانس ایران
انجمن طب کار ایران
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انجمن متخصصین ریه ایران
انجمن متخصصین عفونی و گرمسیری ایران
انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران
انجمن نفرولوژی ایران
انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران
انجمن صرع ایران
انجمن درون بین
انجمن علمی انتقال خون
انجمن علمی داروسازان
انجمن علمی روانپزشکان ایران
انجمن هیپوفیز ایران
انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

انجمن های علمی بین المللی
انجمن بین المللی نفرولوژی
انجمن متخصصان مغز و اعصاب اروپا
انجمن متخصصان کلینیکال نوروفیزیولوژیست های انگلستان
انجمن ارتوپدی انگلستان
انجمن ارتوپدی آمریکا
انجمن پیوند عضو خاورمیانه
آکادمی جراحان مغز فرانسه زبان
آکادمی جراحان اروپائی
انجمن پزشکی هسته ای اروپا
انجمن پزشکی هسته ای آسیا و اقیانوسیه
انجمن متخصصین داخلی آمریکا (ACP)
انجمن هیپنوز بالینی آمریکا