بیانیه رسالت بیمارستان

بیمارستان خصوصی فوق تخصصی آراد با ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و تکیه بر نیروهای متخصص و با تجربه موجود، مصمم است، در جهت الگو قراردادن استانداردهای مراقبتی ملی و بهبود مستمر کیفیت خدمات در سیستمی پاسخگو در جلب رضایت و اعتماد بیماران با لحاظ موارد ذیل گام بردارد:

  • پایبندی به اصول اخلاق پزشکی و احترام به منشور حقوق بیمار
  • ایجاد فرهنگ مشارکت در بین کارکنان با تقویت و بهبود روحیه کارتیمی
  • گسترش ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی با کیفیت و ایمندر حداقل زمان ممکن و بدون هر گونه تبعیض
  • ارتقاء مستمر سطح دانش و مهارت های علمی و عملی نیروی انسانی
  • به کارگیری تکنولوژی و فن آوری استاندارد روز