تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

تلفن های تماس:      ۷۳۹۹۹                          ۷۷۶۰۱۰۹۵

اطلاعات بیمارستا ن ۱۴۳۱-۱۴۳۰                      پذیرش اورژانس ۱۲۷۰-۱۲۶۰                          پذیرش کلینیک ۱۱۷۰-۱۱۶۰

پذیرش بیمارستان ۱۴۳۳                                     پذیرش آزمایشگاه ۱۲۸۱-۱۲۸۰                         پذیرش رادیولوژی ۱۴۲۲-۱۴۲۱

فکس: ۷۷۵۰۰۹۵۸                                                         ایمیل: info@arad-hospital.com

 نقشه آنلاین و مسیریابی بیمارستان آراد

فرم دریافت نظرات و پیشنهادات :

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما