معرفی بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی آراد یکی از قدیمی ترین بیمارستان های خصوصی در سطح کشور است و بر اساس آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت که توسط کارشناسان اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت، رتبه ۱ را کسب نمود.

حوزه فعالیت بیمارستان عمومی است و خدمات تخصصی و فوق تخصصی خود را در قالب گروه های ذیل ارائه می نماید:

گروه های جراحی
گروه های داخلی

 

دپارتمان های بیمارستان در ۲ بخش درمانی و تشخیصی فعال می باشند که شامل:

درمانی
تشخیصی

بیانیه رسالت بیمارستان

بیمارستان خصوصی فوق تخصصی آراد با ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و تکیه بر نیروهای متخصص و با تجربه موجود، مصمم است، در جهت الگو قرار دادن استانداردهای مراقبتی ملی و بهبود مستمر کیفیت خدمات در سیستمی پاسخگو در جلب رضایت و اعتماد بیماران با لحاظ موارد ذیل گام بردارد:

 

1-پایبندی به اصول اخلاق پزشکی
۲-ایجاد فرهنگ مشارکت در بین کارکنان با تقویت و بهبود روحیه کار تیمی
۳-گسترش ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی با کیفیت و ایمن در حداقل زمان ممکن و بدون هرگونه تبعیض
۴-ارتقاء مستمر سطح دانش و مهارت های علمی و عملی نیروی انسانی
۵-به کارگیری تکنولوژی و فن آوری استاندارد های روز