انتقال خون

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

خدمات عمومی:
انجام آزمایشات گروه خون، کراس مچ، Direct cambs، Indirect cambs و DU
دریافت خون و فرآورده های خونی PLT، FFP، CPP و کرایو از سازمان انتقال خون
آماده سازی فرآورده ها جهت تزریق
خدمات ویژه:
انجام آزمایش آنتی بادی اسکرینینگ
استفاده از محلول MLB2 برای تسریع در آماده ساز ی خون جهت بیماران اتاق عمل

نیروی انسانی فعال در بخش:
۲ نفر کارشناس و ۱ نفر کاردان علوم آزمایشگاهی

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی :

سریفیوژ، دو عدد بن ماری ۳۷ درجه، فریزر مخصوص نگهداری پلاسما CPP, FFP، کرایول، یخچال مخصوص نگهداری خون، شیکر انکوباتور جهت نگهداری پلاکت
ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان در بخش
بانک خون به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد.

تلفن های تماس:

۷۳۹۹۹-۱۲۸۸