تست خواب

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

انجام تست خواب با ۲۴ کانال، تیتراسیون بیماری های تنفسی ناشی از خواب، پیگیری بیمارانی که از دستگاه PAP استفاده می کنند و بررسی چگونگی بهبودی آنها

نیروی انسانی فعال:

یک پزشک فوق تخصص بیماری های ریه
کارشناس پرستاری آموزش آموزش دیده در زمینه تست خواب

معرفی تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

دستگاه کامل تست خواب Polysomnogram با ۲۴ کانال

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

تست خواب از ساعت ۷ بعد از ظهر تا ۷ صبح و همچنین آنالیز تست  ۳ روز در هفته، صبح ها انجام می شود.