شنوایی سنجی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

خدمات عمومی و اصلی : انجام تست های شنوایی (P.T.A)، تست های گفتاری (Speech test)، تست تیمپانومتری (امپرانس)
خدمات و سرویس های ویژه: انجام تست (A.B.R (Auditory Brainstem Responses مشاوره، تجویز و تنظیم انواع سمعک (نامرئی، دیجیتال، هوشمند)، ساخت انواع قالبهای ضد صوت و ضد آب- خدمات انواع سمعک شامل سرویس، تعمیرات، باطری و …

نیروی انسانی فعال:

دو نفر کارشناس شنوایی سنجی

معرفی تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

دستگاه ادیومتری ACS، دستگاه تیمپانومتری، دستگاه ABR

ساعات کاری:

این بخش در روزهای کاری از ساعت ۹صبح تا ۱ بعد از ظهر فعال می باشد.

تلفن های تماس:

۷۷۶۰۱۰۰۱-۵