الکترودیاگنوستیک

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

تست ها:
نوار عصب و عضله NCV& – EMG
تستی است که بوسیله آن امواج عصب و عضله مورد بررسی قرار میگیرد .تست مختصر دردناک است
تست بوسیله گذاشتن الکترود و وارد کردن شوک کوتاه و خفیف روی عصب محیطی انجام میشود.
امواج عضله با وارد کردن الکترود سوزنی شکل داخل عضله بررسی میشود. البته بندرت نیز میتوان از الکترود سطحی که دردناک نیست میتوان استفاده نمود.
این تست در تشخیص بیماریهای که علایم آن ضعف عضلات و یا بی حسی یا گزگز دست و پاو.. .. باشد کمک میکند.
آمادگی برای این تست:
از داشتن النگوهای تنگ پرهیز نمایید
بیمار لباس راحت که به راحتی آستین و پاچه آن بالا میرود بپوشد.
دستها و پاها نبایستی سرد باشد.
نوار مغز – EEG :
تستی است که در آن امواج مغزی بوسیله گذاشتن ۲۲ الکترود بررسی میشود. تست بدون درد است و حدودا نیم ساعت طول میکشد. نوار مغز در تشخیص بیماریهایی مثل صرع و هر گونه اختلال هشیاری و میگرن و… میتواند کمک کننده باشد. آمادگی برای تست:
سر تمیز باشد.
بیمار شب قبل کم خوابیده باشد.
تست پتانسیل فراخوانده حسی و بینایی مغز VEP – SSEP :
این تست سرعت هدایت عصب حسی, و بینایی را از طریق مغز بررسی میکند. که آن در بیمار ی ام اس میتواند طولانی شود و به تشخیص این بیماری کمک کننده است .
الکترود رود قسمت حسی و بینایی مغز که لوب آهیانه و پس سری است گذاشته میشود.

تست نوار مغز طولانی مدت همراه با ویدیو  (Long-term video-EEG test with Monitoring):
تست بسیار ارزشمند است که از بیمار به مدت طولانی چندین ساعت نوار مغز تا ۲۴ ساعت همراه با نوار قلب گرفته میشود و در تمام این مدت از بیمار فیلم برداری نیز میشود. در حین تست در صورت وقوع حمله حملات بیمار نیز مورد بررسی و باز بینی قرار میگیرد. ۲۲ تا الکترود به سر بیمار و۲ یا ۳ تا الکترود نوار قلب به سینه بیمار توسط یک دستگاه پرتابل وصل میشود . در حین تست بیمار به فعالیتهای روزمره مثل غذاخوردن خوابیدن تلویزیون دیدن و… ادامه میدهد و امواج مغز در اطاق دیگرتوسط تکنسین در حال بررسی است که تمام این داده ها بعدا توسط متخصص مغز و اعصاب دیده شده ومورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این تست درتشخیص تمام حملات اختلال هشیاری که نوار مغز معمولی کمکی به تشخیص نکرده است بسیار کمک کننده است .
درتشخیص بیمارانی که یدلیل نامعلومی به کما رفته اند در آی سی یو و بخش های مراقبت ویژه نیز کمک کننده است.
ممکن است حهت بررسی حملات بیمار در طول تست داروهای بیمار کم شود یا اقداماتی مثل تند تند نفس کشیدن انجام شود تا بیمار در حین تست حمله کند.
بیماران زیادی هستند که علیرغم دریافت داروهای ضد صرع هنوز حملات متعدد، اختلالات بینایی و غیره دارند. این تست جهش تشخیص و کمک به این بیماران انجام میشود و همچنین روشی است برای انتخاب بهترین دارو برای بیماری صرع.
آمادگی برای تست :
سر بیمار بخوبی شسته شده باشد.
لباس راحتی به تن داشته باشد.
تمامی عکسهای بیمار به همرا ه بیمار باشد.

 نیروی انسانی فعال:

۱ کارشناس پرستاری، ۲ تکنسین، ۳ نیرو جهت گرفتن نوار مغز طولانی مدت

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

دستگاه نوار مغز
دستگاه نوار عصب و عضله
اوکر پتانسیل بینایی- حسی و شنوایی مغز
دستگاه گرفتن نوار مغز طولانی مدت به همراه ویدیو

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

این بخش از ۷ صبح تا ۷ بعداز ظهر فعال می باشد. پزشک متخصص نیز از ۱۱ صبح تا ۱ بعداز ظهر حضور دارد.