بخش دیالیز

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

همودیالیز اورژانس
همودیالیز مزمن ۲ تا ۳ نوبت در هفته به مدت ۹ الی ۱۲ ساعت

نیروی انسانی فعال:

یک پزشک فوق تخصصی نفرولوژی
۳ کارشناس پرستاری آموزش دیده در زمینه دیالیز
۲ تکنسین آموزش دیده در زمینه دیالیز

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

چهار دستگاه Gambrow Aka96، دو دستگاه Gambrow Aka5، یک دستگاه Gambrow CRRT، یک دستگاه مانیتورینگ پرتابل

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

بخش از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب فعال می باشد و پزشک متخصص نیز از ساعت۱۰ صبح تا ۲ بعداز ظهر در بخش حضور دارد.

تلفن های تماس:

۷۳۹۹-۱۲۴۹
۷۳۹۹-۱۴۱۳