بخش شیمی درمانی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

تشخیص و درمان بیماری های خونی، تشخیص و درمان انواع سرطان ها، نمونه برداری مغز استخوان، شیمی درمانی وریدی، شیمی درمانی داخلی نخاعی، شیمی درمانی داخلی پلورا، شیمی درمانی داخلی شکمی، آموزش کادر پرستاری در ارتباط با شیمی درمانی و عوارض آن، انجام مشاوره ها و تشخیص و درمان بیماری های پیچیده

نیروی انسانی فعال:

دو پزشک متخصص هماتولوژیست و مدیکال آنکولوژیست

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

هود شیمی درمانی، سوزن های نمونه برداری و بیوپسی مغز استخوان، سوزن های مختلف جهت شیمی درمانی داخل نخاعی، انجام پلاسما فرز در صورت نیاز بیماران در بخش، امکان انجام پاتولوژی و IHC توسط پاتولوژیست

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر در بخش

موارد اورژانسی از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب و پزشک آنکال در تمام ساعات شبانه روز

ویزیت و درمان بیماران در روزهای جمعه و روزهای تعطیل به طور مداوم

تلفن های تماس:

۷۷۶۰۱۰۰۱-۶