آی سی یو داخلی (MICU)

44444

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

خدمات عمومی:
مراقبت های پرستاری و پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی به بیماران از جمله حمام کردن بیماران بیهوش و بیماران استفاده کننده از دستگاه ونتیلاتور
تشخیص درمان بیماری ها
خدمات و سرویس های ویژه:
مراقبت و پرستاری از بیماران تنفسی
استفاده از دستگاه ونتیلاتور برای بیماران تنفسی
انجام برونکوسکوپی در صورت نیاز
استفاده از دستگاه همودیالیز در ICU برحسب نیاز
انجام تجزیه گازهای خون
رادیولوژی و سونوگرافی و اکوکاردهای پرتابل، دستگاه ونتیلاتور پرتابل جهت جابجایی بیماران
انجام مشاوره های تغذیه ای برای بیماران بستری در ICU

نیروی انسانی فعال:

پزشک فوق تخصص بیماری های ریوی ICU
متخصص بیهوشی جهت مراقبت از راه های هوایی
پرستاران آموزش دیده در زمینه ICU
مشاور تغذیه

معرفی تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

دستگاه ونتیلاتور، مدار تنفسی، همودیوفایر، فیلتر آنتی باکتریال، فیلتر دمی، ماسک ونچوری، سند نازال، نبولایز، بخور گرم، آمبوبگ، اندوتراکیال تیوب، لوله تراکئوستومی، Tubi Fix (برای لوله تراشه)، فیلتر FHME، Tpice

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

این بخش به صورت شبانه روزی فعال می باشد و ساعات حضور پزشکان و متخصصین به شرح زیر می باشد:
فوق تخصص بیماریهای ریوی از ساعت ۷ صبح تا ۲ بعداز ظهر
گروه بیهوشی مستقر از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعداز ظهر
پزشک متخصص داخلی از ساعت ۲ بعد از ظهر تا تا ۷ صبح روز بعد
پزشک متخصص بیهوشی از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۷ صبح روز بعد