اطلاعات و پذیرش

اطلاعات و پذیرش

مراجعین محترم

خواهشمند است در بدو ورود به بیمارستان برای بستری کردن بیماران خود، جهت صرفه جویی در وقت و جلوگیری از هر گونه اخلال در روند پذیرش و مدت زمان بستری به نکات ذیل توجه فرمایید:

  • همراه داشتن کارت ملی بیمار الزامی است.
  • تردد همراهان بیماران بستری در بخش خارج از ساعات ملاقات تنها با داشتن کارت همراه امکان پذیر می باشد.
  • بیماران بخش یک (زنان)تنها مجاز به داشتن همراه خانم هستند و از تردد آقایان در این بخش از ساعت ۸ بعد از ظهر به بعد جلوگیری می شود.
  • در اتاق های عمومی (دارای بیش از یک تخت)، به منظور همراهی بیمار، خانم ها برای بیماران زن و آقایان برای بیماران مرد، اخذ مجوز پزشک معالج و صدور کارت همراه ضروری می باشد.

داشتن همراه در اتاق های عمومی بعد از انجام مراحل زیر امکان پذیر می باشد:

  • تکمیل فرم مخصوص در قسمت پذیرش
  • تایید پزشک معالج

از همراه داشتن موارد زیر در هنگام ملاقات خودداری نمایید:

  • هر نوع غذا جهت استفاده بیمار بدون هماهنگی با مسئول بخش
  • گیاهان ریشه دار

گاهی ممکن است که به علت نبود تخت خالی مدتی منتظر بمانید، سعی می کنیم تا در کوتاه ترین زمان بیمار شما را بستری نماییم.