امکانات رفاهی

تریا:

کافی شاپ بیمارستان در طبقه همکف واقع شده و مجهز به سرویس WiFi می باشد.

تریا

کتابخانه:

کتابخانه در طبقه سوم وقع شده است و بیماران و همراه ایشان می توانند از مجموعه کتاب ها و مجلات استفاده نمایند.

 کتابخانه

 

بانک:

جهت رفاه مراجعین در طبقه همکف باجه ای از بانک ملت شعبه بهار جنوبی مستقر می باشد.
همچنین این باجه مجهز به خود پرداز (ATM) می باشد.

سرویس WiFi