کلاس های آموزشی

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانمندی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با تغییرات محیط دارد. اجرای آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، بطور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و برکارایی و اثربخشی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و توانمند سازی، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است.
در این راستا بیمارستان آراد با انجام نیاز سنجی آموزشی، تعیین اولویت ها و مخاطبان، به کارگیری روش های آموزشی درست در زمان و مکان مناسب اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی کارکنان می نماید.
علاوه بر کلاس های آموزشی بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته کلاس های آموزشی ۱۱ گانه اعتبار بخشی نیز برگزار می گردد.
گروه های هدف این دوره ها شامل موارد زیر می باشد:
کادر درمانی: پرستاران و کمک بهیاران
کادر غیر درمانی: پرسنل اداری و خدمات
لازم بذکر است دوره های برگزار شده برای پرستاران دارای امتیاز بازآموزی است و برای ثبت نام در این کلاس ها می توانید از طریق سامانه آموزش مداوم کل کشور اقدام نمایید.