اورولوژی

اهم فعالیت ها گروه :

فعالیت در تمام شاخه های اورولوژی و آندوسکوپیک
درمان سرطان های مجاری ادراری، مثانه، پروستات، بیضه، کلیه ها و و غدد فوق کلیوی
جراحی های آندوسکوپیک در پروستات (TUR-P) و تومورهای مثانه (TUR-BT) و بیماری های حالب Ureteroscopy
درمان سنگ های حالب از طریق آندوسکوپیک TUL

 

این گروه مجهز به تمام وسایل آندوسکوپیک برای جراحی های فوق می باشد.