زنان و زایمان

اهم فعالیت های گروه:

کلیه اعمال تخصصی مامائی و جراحی زنان انجام
اعمال جراحی لاپاراسکوپی تشخیصی- درمانی
برداشتن توده های لگنی لاپاراسکوپی هیسترکتومی
معرفی Case ها و عوارض لاپارسکوپی