چشم

چشم

اهم فعالیت ها ی گروه :

معاینات چشم پزشکی رفراکشن
مشاوره چشم پزشکی
اعمال در پلک ها
درمان ناخنک
شالازیون
درمان تومورهای اربیت و پلک
اعمال جراحی کاتارکت (آب مرواید)
درمان طبی و جراحی گلوکوم
اعمال جراحی مجرای اشکی و D.C.R

 

امکانات و تجهیزات مورد استفاده:

تجهیزات مربوط به معاینات رفراکشن و ضعف بینائی (بیومیکروسکپی، فوندوسکپی، رفراکتومتری)
دستگاه تعیین فشار چشم- فیکو- پریمتری