گوش و حلق و بینی

اهم فعالیت ها و قابلیت های گروه:

پذیرش، معاینه و درمان بیماری های گوش، گلو، بینی، سر و گردن
انجام آزمایشات پاراکلینیک شامل
بررسی های اودیولوژیک شنوایی و Vertigo
تجویز سمعک در موارد لزوم و تهیه آن

همکاری های تخصصی درمانی با بخش های هسته ای و رادیولوژی در زمینه های زیر صورت می گیرد:
سونوگرافی و داپلر نواحی گردن و صورت
MRA, MRIو MRV با کنتراست و بدون آن
CT Scan و CT Scan 64-Slice
اسکن هسته ای شامل:
اسکن تیروئید و پاراتیروئید
SPECT
Whole Body Scan

امکانات و تجهیزات :

 در درمانگاه های سرپائی:

Unit کامل معاینه گوش، حلق، بینی، سر و گردن
ویدیو اتوسکوپی: بررسی گوش خارجی و پرده گوش Videostoscopy
آندوسکوپی بینی، گلو و حنجره

در اتاق عمل:

تجهیزات کامل جراحی گوش شامل Operating unitoscopes و میکرو دریل
وسایل و تجهیزات میکروسرجری
Endoscopic & Otologic micro-surgical Instrument
تجهیزات کامل آندوسکوپی و جراحی های بینی و سینوسهای پاراتازال (PNS)