اطفال

اهم فعالیت ها و قابلیت ها

گروه تخصصی کودکان در بیمارستان آراد شامل ۳ متخصص کودکان و نوزادان می باشد که در بخش نوزادان و کودکان فعال هستند. درمانگاه تخصصی اطفال همه روزه صبح ها در بیمارستان فعال می باشد که در صورت نیاز به بستری در بخش های جنرال بیمارستان بستری خواهند شد. بخش نوزادان با تجهیزات مناسب قابلیت پذیرش نوزادان متولد شده در بخش زایمان را دارا می باشد.

 

 امکانات و تجهیزات مورد استفاده

در بخش نوزادان تجهیزات کافی از جمله تخت احیاء نوزاد، ونتیلاتور نوزادان، انکوباتور، فوتوتراپی موجود می باشد.