تغذیه

اهم فعالیت ها ی گروه :

تغذیه مناسب یکی از ارکان اصلی در سلامت جسمانی و روحی تمامی افراد جامعه می باشد، ارائه خدمات تغذیه ای مناسب با توجه به شرایط و وضعیت بیمار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فعالیت های بخش رژیم درمانی در بیمارستان به شرح ذیل می باشد:

 1. تنظیم روزانه رژیم غذایی برای تمامی بیماران بستری بر اساس منابع علمی معتبر، بر اساس نوع بیماری و عادات غذایی، فرهنگی و مذهبی از طریق ویزیت روزانه
 2. نظارت بر نحوه توزیع و ارائه غذاهای رژیمی در جهت مطابقت با موازین توصیه شده به منظور کمک به درمان بهتر و جلب رضایت بیمار
 3. آموزش بیمار و بستگان ایشان در زمینه رژیم غذایی بیمار
 4. همکاری با سایر بخش های درمانی- خدماتی و اجرایی بیمارستان برای ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران
 5. تهیه و تدوین متون آموزشی تغذیه برای بیماران بستری و سرپایی
 6. پیگیری روند درمان بیماران بستری با همکاری سایر اعضا تیم درمان
 7. شرکت در سمینارها و بازآموزی به منظور به روز رسانی اطلاعات علمی
 8. انجام تحقیقات کاربردی برای کسب راه های موثر در جهت ارائه خدمات بهتر
 9. شرکت در کمیته دارو- درمان
 10. بررسی شکایات بیمارستان و انتقال آن به مسئول مدیریت غذا
 11. ثبت آمار روزانه مصرف و ارائه آن به واحد مدیریت غذا
 12. تنظیم فرمول تهیه گاواژ بیمار واجد شرایط
 13. ارزیابی تغذیه ای بیمارانی که توسط پزشک به دفتر مشاوره تغذیه ارجاع می گردد جهت تنظیم برنامه غذایی که شامل: یاد آمد، بسامد، اندازه گیری قد، وزن، دور مچ و بررسی داده های بیوشیمیایی می باشد.
 14. فعالیت کلینیک مشاوره تغذیه رژیم درمانی در زمینه های مختلف زیر:
  • اختلالات وزن
  • دیابت نوع ۱ و ۲
  • بیماران قلبی با فشار خون بالا
  • بیماران گوارشی
  • بیماران کبدی
  • بیماران کلیوی و دیالیزی

ساعت حضور در بیمارستان:

همه روزه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴

ساعت حضور در کلینیک جهت مشاوره تغذیه:

روزهای زوج از ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر