عفونی

۱) اهم فعالیت ها و قابلیت ها:
- ویزیت بیماران اورژانس
- مشاوره و ویزیت بیماران تب دار، تب های ناشناخته
- عفونت های بعد از جراحی ها
- مشاوره بیماران مبتلا به عفونت های التهابی دستگاه گوارش، تنفسی و ریوی، ادراری تناسلی و بیماریهای مقاربتی، عفونت های استخوان ها و مفاصل، دستگاه عصبی مرکزی و گوش و حلق و بینی، عفونت های پوست
- مشاوره و ویزیت بیماران دارای رفتارهای پرخطر، هپاتیت ها و HIV
- بررسی عفونت های بیمارستانی، شیوع و نوع عفونت های بیمارستانی و بررسی مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستان
- پیگیری بیماران بستری

۲) امکانات و تجهیزات مورد استفاده
- امکانات رادیولژیک ( XRay، سی تی اسکن، MRI، سونوگرافی)
- پزشکی هسته ای و اسکن رادیوایزوتوپ
- امکانات آزمایشگاهی، محیط های کشت اختصاصی
- بررسی های تکمیلی آزمایشگاهی، سرولوژی، قارچ شناسی و تشخیص افتراقی پاتوژنها