قلب و عروق

اهم فعالیت ها ی گروه:

پذیرش و درمان اورژانس های قلبی از جمله انفاکتوس قلبی، آنژین صدری ناپایدار و آریتمی های قلبی، آمبولی ریوی و اسنداد حاد عروق محیطی
تشخیص و درمان اولیه بیماری های رایج قلب و عروق
اقدامات تشخیصی غیرتهاجمی شامل الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، داپلر رنگی، اکومری، استرس اکو، کانتراست اکوکاردیوگرافی، هولترمانیتورینگ فشار خون، هولترمانیتورینگ ۲۴ ساعته ریتم قلب، اسکن پرفیوژن قلب، تست ورزش و آنژیوگرافی قلب با استفاده از سیستم پیشرفته سی تی اسکن ۶۴ اسلایس،
مشاوره به سایر همکاران جهت بررسی و مراقبت های لازم بیماران قلبی برای انجام اعمال جراحی پرخطر

امکانات و تجهیزات مورد استفاده:

دستگاه های الکتروکاردیوگرافی،
دستگاه های الکتروشوک و پیس میکر خارجی،
اکوکاردیوگرافی پرتابل،
اکو کاردیوگرافی پیشرفته با قابلیت انجام اکومری،
استرس اکو و کانتراست اکو،
سیستم های هولتر مانیتورینگ فشار خون و نوار قلب ۲۴ ساعته،
مجهز به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام تمامی بررسی های قلبی،
دستگاه تست ورزش،
دستگاه سی تی آنژیوگرافی ۶۴ اسلایس جهت بررسی بیماری های قلبی، مغزی و عروق محیطی و مرکزی
بخش سی سی یو ۹ تخته مجهز به تمامی امکانات و تجهیزات جهت مراقبت از بیماران اورژانس قلبی
کلینیک قلب جهت پذیرش و بررسی بیماران غیر اورژانس قلبی