کنفرانس های علمی

کنفرانس های علمی

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و مستمر است و مقطعی و تمام شدنی نمی باشد.
بیمارستان آراد با درک ضرورت تقویت و به روز نمودن دانش و آگاهی های پزشکی با پیروی از تجربه های آموزشی سالیان گذشته (از بدو تاسیس بیمارستان)،  اقدام به برگزاری کنفرانس های پزشکی می نماید.
کنفرانس های پزشکی بیمارستان آراد دارای امتیاز بازآموزی معادل ” ۱/۲۵ ” است و هر هفته بصورت رایگان در کتابخانه بیمارستان برگزار می گردد.
لازم بذکر است جهت ثبت نام و شرکت در کنفرانس ها می توانید از طریق سامانه جامع آموزش مداوم کل کشور اقدام نمایید.