کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۷ دی ماه ۱۳۹۶: درمان با اکسیژن هایپر بار

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان درمان با اکسیژن هایپر بار                        

  Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO Therapy)

توسط آقای دکتر حسین قاضی زاده (متخصص طب هوافضا و زیرسطحی) در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.