All posts in اطلاع رسانی کنفرانس ها

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن ماه ۹۶: اهمیت مدارک بالینی پزشکی (راهکار جلوگیری از خطاهای پزشکی)

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان اهمیت مدارک بالینی پزشکی(راهکار جلوگیری از خطاهای پزشکی) (The Importance of Medical Documents) توسط آقایان دکتر صادقی فر و دکتر کی نما در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

 

More

کنفرانس هفتگی پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۸ دی ماه ۹۶: فاکتور رشد اندوتلیالی و گیرنده های آن

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۸ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان فاکتور رشد اندوتلیالی و گیرنده های آن (VEGF & VEGFR) توسط آقای دکتر شهاب استرکی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۷ دی ماه ۱۳۹۶: درمان با اکسیژن هایپر بار

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان درمان با اکسیژن هایپر بار                        

  Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO Therapy)

توسط آقای دکتر حسین قاضی زاده (متخصص طب هوافضا و زیرسطحی) در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶: بازسازی کامل گوش مادرزادی با استفاده از غضروف دنده

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان بازسازی کامل گوش مادرزادی با استفاده از غضروف دنده  (Congenital Ear Reconstruction (Microtia توسط آقای دکتر محمد تقی ایمانی (جراح پلاستیک) در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶: چالشهای بالینی و تصویربرداری در تشخیص و درمان هیدروسفالی با فشار مایع نخاعی نرمال

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان چالشهای بالینی و تصویربرداری در تشخیص و درمان هیدروسفالی با فشار مایع نخاعی نرمال (Clinical & Imaging Challenges in Diagnosis of NPH) توسط آقای دکتر شهرام سیف اللهی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

 

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۶: واکسیناسیون در حاملگی

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۹ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان واکسیناسیون در حاملگی (Vaccination in Pregnancy) توسط آقای دکتر پرویز قدم لی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶: واکسن و ایمونیزاسیون و سوالات متداول

روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۰۸/۲۵  کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان واکسن و ایمونیزاسیون و سوالات متداول

(Vaccine & Immunization & Common Questions) توسط آقای دکتر پرویز قدم لی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

واحد آموزش بیمارستان

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶: تست ورزش قلبی – ریوی

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۷ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان تست ورزش قلبی- ریوی

((Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) توسط آقای دکتر علیرضا نعمتی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More