All posts in دسته‌بندی نشده

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶: کاربرد فرآورده های مختلف سلولی خون

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۱ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان کاربرد فرآورده های مختلف سلولی خون (Cellular Blood Component Therapy) توسط آقای دکتر جهانگیر احمدی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶: نحوه منطقی صدور گواهی فوت

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۴ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان نحوه منطقی صدور گواهی فوت توسط آقای دکتر کامران آقاخانی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

واحد آموزش بیمارستان

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶: بازسازی کامل گوش مادرزادی با استفاده از غضروف دنده

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان بازسازی کامل گوش مادرزادی با استفاده از غضروف دنده  (Congenital Ear Reconstruction (Microtia توسط آقای دکتر محمد تقی ایمانی (جراح پلاستیک) در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More

کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶: کاربرد فرآورده های پلاکتی

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۹ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان کاربرد فرآورده های پلاکتی توسط آقای دکتر احمدی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

More